Принтиране

Преназначаване на служител при трансформиране на длъжността

Автор: Ирена Борисова,
При упражняване на правомощията си по ръководство и контрол на администрацията, органът по назначаването разполага с оперативната самостоятелност да прецени начина на организиране на администрацията, с цел оптимизация на нейната работа.