Принтиране

Преназначаване на държавен служител на по-ниска длъжност

Автор: Невяна Кънева,
Разпоредбата на чл. 82 от Закона за държавния служител (ЗДСл) регламентира случаите, в които един държавен служител може да бъде преназначен на друга длъжност в същата администрация, в която работи.