Принтиране

Прекратяване на служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение

Автор: Ирена Борисова,
Разпоредбата на чл. 107а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) дава възможност на органа по назначаването да предложи на държавния служител прекратяване на служебното правоотношение срещу обезщетение.