- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ползване на отпуск от държавен служител при условията на вътрешно съвместителство

Възложихме на наш служител да изпълнява функциите на незаета длъжност в агенцията.