Принтиране

Ползване на отпуск от държавен служител при условията на вътрешно съвместителство

Автор: Ирена Борисова,
Възложихме на наш служител да изпълнява функциите на незаета длъжност в агенцията.