Принтиране

Относно изпълнението на изискването за професионален опит при назначаване на държавни служители

Автор: Ирена Борисова,
При проверка в нашата агенция бе установено, че за държавен служител на длъжност „главен експерт“ е назначено лице, което не е отговаряло на изискването за професионален опит.