Принтиране

Относно делегирането на правомощия по служебното правоотношение

Автор: Ирена Борисова,
ВЪПРОС: „Може ли органът по назначаването да възложи налагането на дисциплинарно наказание „уволнение“ по служебното правоотношение и на кого? Бихте ли дали малко повече информация относно делегирането на правомощия по служебното правоотношение?“