Принтиране

Отлагане ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, според Закона за държавния служител

Автор: Ирена Борисова,
ВЪПРОС: „Когато държавен служител отлага ползването на платения си годишен отпуск по реда на чл. 59, ал. 2 от Закона за държавния служител няколко поредни години, при прекратяване на служебното му правоотношение за кои неползвани отпуски следва да му се изплати обезщетение?