Принтиране

Нов норматив за численост на политическия кабинет на министър

Автор: Ирена Борисова,
С Постановление № 27 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. (обн. ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.) бе направено изменение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. по отношение норматива за численост на политическия кабинет на министър.