Принтиране

Нов начин при подбора на държавни служители, в сила от 1 януари 2022 година

Автор: Ирена Борисова,
Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс. Процедурата и начините за провеждане на конкурсите, видно от чл. 10ж ЗДСл, се определят с наредба на Министерския съвет.