Принтиране

Кога е налице несъвместимост при изпълнението на държавна служба

Автор: Ирена Борисова,
„В деловодството ни постъпи копие от трудов договор, от който се установява, че държавен служител от нашата администрация е започнал работа по трудово правоотношение в друга организация. Какви действия трябва да предприемем?“