Принтиране

Деклариране на несъвместимост и проверка на декларациите за несъвместимост на лица, заемащи публични длъжности

Автор: Николай Николов,
Несъвместимостта е институт, който цели обезпечаване на независимостта на функциониране на публичните власти. Наличието й се декларира в самото начало на заемането на публична длъжност.