Принтиране

Животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни

Автор: Джордж Кар­лин,
Ко­га­то съп­ру­га­та на Джордж Кар­лин по­чи­на­ла, Кар­лин, ­из­вес­т­ни­ят груб и ус­тат ко­мик от 70-те го­ди­ни, ­на­пи­сал та­зи не­ве­ро­ят­но из­ра­зи­тел­на ста­тия, тол­ко­ва умес­т­на и днес.