- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какъв е съвършеният свят

Един владетел обявил голяма награда за този, който му нарисува картина на съвършения свят.