- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Засилен контрол на противоепидемичните мерки, гарантира Планът за дейността на инспекцията по труда през 2021 година

Специална мярка в Плана за дейността на инспекцията по труда през 2021 г. ще гарантира засилен контрол по въвеждане на противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 в предприятията. Акцент в проверките по мярката ще бъде и изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта. С […]