- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания

Кодексът на труда (КТ) предвижда задължение за работодателя за извършване на определени предварителни действия при наемането на работници и служители на всеки от видовете трудови договори.