Принтиране

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние

Автор: Теодора Дичева
Работата от разстояние е форма за организиране на дейността, извършвана по трудово правоотношение, която е изнесена извън помещенията на работодателя, чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя (чл. 107з, ал. 1 от Кодекса на труда).