Принтиране

За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място

Автор: Теодора Дичева,
Работните помещения и работните места трябва да осигуряват безопасни условия на труд и опазване здравето на работещите.