Принтиране

За правото на работника или служителя да откаже изпълнението на определена работа, или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му

Автор: Теодора Дичева,
В чл. 283 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че работникът или служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, която му е възложена, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му.