- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Видове принудителни административни мерки,прилагани от контролните органи

Контролните органи имат право да налагат административни санкции и да прилагат принудителни административни мерки.