Принтиране

Видове принудителни административни мерки,прилагани от контролните органи

Автор: Ненко Салчев,
Контролните органи имат право да налагат административни санкции и да прилагат принудителни административни мерки.