Принтиране

Видове принудителни административни мерки по чл. 404, ал. 1 от Кодекса на труда

Автор: Дарина Димитрова,
Принудителните административни мерки са основно контролно средство за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство. Този вид административна принуда няма санкционен характер.