- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Възможности за безопасно завръщане и адаптиране на работните места, във връзка с пандемията от COVID-19, съобразно насоките на ЕС

Пандемията от COVID-2019 наложи държавите членки на Европейския съюз (ЕС) да въведат редица мерки, включително засягащи работните места, насочени предимно към борбата с разпространението на болестта.