Принтиране

Възможности, които предоставя трудовото законодателство, с цел минимизиране на риска от заразяване с COVID-19

Автор: Теодора Дичева,
В ситуацията на продължаваща извънредна епидемична обстановка работодателите следва да използват възможностите на трудовото законодателство за създаване на организация на работата, която да минимизира риска от заразяване с COVID-19 на персонала. В тази връзка, още през март 2020 г. инспекцията по труда акцентира върху някои възможности за работодателите, които да им позволят оптимално използване на човешките ресурси, с които разполагат, за да може да поддържат обема на дейността си.