Принтиране

Възможност за сключване на споразумение в административно-наказателното производство

Автор: Теодора Дичева,
В чл. 415г от Кодекса на труда (КТ) е установена възможността, при нарушения на трудовото законодателство и съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), преди издаването на наказателно постановление, да бъде сключвано споразумение.