Принтиране

Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията по труда

Автор: Теодора Дичева,
Разпоредбата на чл. 415д от Кодекса на труда (КТ) установява възможност за разсрочване на вземания от влезли в сила наказателни постановления, с които се налагат административни наказания от контролните органи на инспекцията по труда.