Принтиране

Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на ЗБУТ

Автор: Теодора Дичева,
Всеки работодател е длъжен да организира, изпълнява и гарантира в предприятието си различни дейности за осигуряване на безопасност и здраве при работа.