Принтиране

В производствата с непрекъсваем процес на работата и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене, а не почивка за хранене

Автор: Теодора Дичева
ВЪПРОС: „Допустимо ли е създаване на организация на труд за охрана от един служител при 12-часови смени и непрекъсваем режим на работа, без да бъде осигурено време за отдих, за хранене и физиологични почивки?“