- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

В кои случаи трябва да бъде подадена декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост,…