Принтиране

В кои случаи трябва да бъде подадена декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Автор: Теодора Дичева,
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост,...