Принтиране

В кои случаи работодателите следва да подадат годишната декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Автор: Теодора Дичева,
Ежегодно, в срок от 1 януари до 30 април работодателите следва да преценят дали е необходимо да подадат декларация по реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).