- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

В какви случаи се прилага сигналната функция на Инспекцията по труда

Главната инспекция по труда контролира спазването на трудовото законодателство и на законодателството по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.