Принтиране

В какви случаи се прилага сигналната функция на Инспекцията по труда

Автор: Теодора Дичева,
Главната инспекция по труда контролира спазването на трудовото законодателство и на законодателството по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.