- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Условия на труд при работа от разстояние

Съгласно чл. 107з от Кодекса на труда (КТ) работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.