Принтиране

Условия на труд при работа от разстояние

Автор: Тодор Капитанов,
Съгласно чл. 107з от Кодекса на труда (КТ) работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.