Принтиране

Сключване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а КТ

Автор: ИА ГИТ
С измененията и допълненията на Кодекса на труда (КТ) от юли 2015 г. се създаде чл. 114а КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден.