- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Само рискът от COVID-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд

Преразглеждането на оценката на риска, във връзка с извънредната епидемичната обстановка, само по себе си, не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).