Принтиране

Разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка в предприятието

Автор: Теодора Дичева,
Един от важните елементи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при работа, е правилно подбраният режим на труд и почивка.