Принтиране

Прилагането на противоепидемичните мерки в предприятията ще бъде основен акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2022 година

Автор: ИА ГИТ,
През 2022 г. ще продължат засилените проверки за въвежданите от работодателите противоепидемични мерки.