Принтиране

Права на контролните органи за санкциониране на недекларирания труд

Автор: Теодора Дичева,
Съгласно чл. 402, ал. 1, т. 1-5 от Кодекса на труда (КТ) контролните органи имат право да посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от работниците и служителите, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност.