Принтиране

Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители

Автор: Теодора Дичева,
Член 315, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) задължава всеки работодател с повече от 50 работници и служители да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност.