Принтиране

Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство

Автор: Теодора Дичева,
В чл. 415г от Кодекса на труда (КТ) е установена възможността за нарушения на трудовото законодателство да бъде сключвано споразумение, вместо да се издава наказателно постановление, с което нарушителят да бъде санкциониран.