- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи на ГИТ

За да може да бъдат разяснени задълженията на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи на инспекцията по труда, е необходимо да бъдат посочени правомощията на контролните органи, тъй като те са свързани със задълженията на работодателите да гарантират и да създадат условия за извършване на контрола.