Принтиране

Какви са правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за упражняване на контрол при работа от разстояние или надомна работа

Автор: ИА ГИТ,
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) разполага с контролни правомощия по отношение на извършването надомна работа и работа от разстояние.