Принтиране

Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на инспекцията по труда

Автор: Теодора Дичева,
Инспекцията по труда е държавният контролен орган, който осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение.