Принтиране

Инструкция за безопасна работа при обявяване на извънредно положение при епидемия/пандемия

Автор: Труд и право,

Новият коронавирус е наречен тежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2), докато заболяването, свързано с него, се нарича COVID-19. Предаването на вируса е главно чрез дихателни капчици, когато хората кихат, кашлят или издишват. Инкубационният период за COVID-19 (т. е. времето между излагане на вируса и появата на симптомите) понастоящем се изчислява между 2 и 14 дни.

Вирусът може да причини леки грипоподобни симптоми като:

  • треска;
  • кашлица;
  • затруднено дишане;
  • болка в мускулите;
  • умора.

По-сериозните случаи развиват тежка пневмония, синдром на остър респираторен дистрес, сепсис и септичен шок, които могат да доведат до смъртта на пациента.

Уязвими са хората със съществуващи хронични състояния (артериална хипертония, сърдечни заболявания, диабет, чернодробни заболявания и респираторни заболявания и др.), лица над 60-годишна възраст, лица подложени на химио- и лъчетерапия и лица със спад в имунната система.

Ако имате остра респираторна инфекция (внезапна поява на кашлица и/или възпалено гърло и /или задух) и в 14-те дни преди началото на симптомите, вие сте били:

  • в близък контакт с потвърден или вероятен случай на инфекция с COVID-19 или пътуване до район, където COVID-19 се разпространява в общността,
  • или сте работили или посещавали здравно заведение, където се лекували пациенти с инфекции на COVID-19, трябва да се свържете с вашия лекар по телефона за съвет.

ECDC разработи насоки как да идентифицира съмнителни случаи и кога да започне тестване:

  • човек, който живее в същото домакинство като човек, който е бил диагностициран с COVID-19,
  • човек, който е имал контакт лице в лице или е останал в затворена среда със случай на COVID-19,
  • здравен работник или друго лице, предоставящо пряка грижа за случай на COVID-19, или лабораторни работници, които обработват образци SARS-CoV-2.

Във връзка с усложнената вирусологична обстановка от COVID-19 (КОРОНАВИРУС) и за насърчаване на добра респираторна хигиена на работното място, е необходимо да се предприемат следните мерки:

1. Да се сложи на видно място информация под формата на плакати или листовки, които да напомнят за постоянното поддържане на хигиена на ръцете и дихателните пътища.

2. Всички свободни помещения да бъдат използвани за работни, с цел намаляване на пренаселеността на вече съществуващите.

3. Да се подсигурят сензорни дозатори за дезинфекция на ръцете и сапун на леснодостъпно място.

4. Да се ограничи достъпът на външни лица, а при невъзможност – да се допускат минимален брой посетители, отстоящи на поне 1,5 метра един от друг и от служителите и задължително ползващи предпазни маски и ръкавици.

5. Да се подсигури пропускателен режим на работа: един поток на влизане и един поток на излизане в точно определен час.

6. Да не се допускат служители с болничен лист, поставени под карантина или лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. При пристигане на работното място ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се извършва дезинфекция първо на ръцете (измиване на ръце обилно с топла вода и сапун, ползване на кърпички за еднократна употреба и безопасното им изхвърляне и др.), а после и на всички повърхности, до които се докосват служителите (дръжки на врати, ключове за осветление, бюра, плотове, клавиатура, мишка, телефони, тоалетна, парапети, бутони на асансьор и др.) със средства за дезинфекция на алкохолна основа. Дезинфекцията на повърхностите да се прави 3-4 пъти на ден, а на ръцете – на интервал под 2 часа.

8. Всички служители да ползват индивидуални маски и ръкавици, които се сменят на всеки 2-3 часа и да се изхвърлят в специални контейнери за съхранение. Маските трябва да покриват носа и устата. При липсата им може да се ползва двойно сгънат плътен шал.

9. На обществено място или в офиса да се спазва респираторен етикет за кихане и кашляне – то да се извършва в свивката на лакътя.

10. Ежедневно на 2-3пъти да се дезинфекцира подът с дезинфекциращ препарат със средства за дезинфекция на алкохолна или хлорна основа.

11. Да не се събират служители на групи и екипи в едно помещение. При невъзможност да има минимално отстояние 1,5 метра между всеки.

12. Да се извършва често проветряване на помещенията.

13. Да се избягва близък контакт, ръкостискане и прегръдки.

14. Да не се докосват с пръсти устните, очите и носа.

15. Да се избягва ползването на асансьор, а при невъзможност да се натиска бутона с лакът.

16. Да се ползват единични опаковки за храна, собствени прибори или такива за еднократна употреба и да не се предлагат храна и напитки на колеги.

17. Да се консумира разнообразна храна и много течности.

18. Да се ползват препоръчителни профилактични мерки за справяне със стреса (раздвижване, антистресово четене на развлекателна литература, проветряване преди сън, кардиоупражнения, осигуряване на достатъчно сън, хобита и др.).

19. Бъдете нащрек за лица, които имат кашлица, треска, задух или затруднено дишане.

20. При проява на симптоми да се информира незабавно прекия ръководител и ОПЛ (личния лекар) по телефона и да се остане вкъщи.

21. При доказан случай на заболял, да се ползват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО респираторни маски, предпазни очила и нестерилни престилки.

22. Да се ползват само достоверни източници на информация – сайтовете на Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, Европейски център за превенция и контрол на заболяванията, Министерство н а външните работи, и др.

Утвърдил: ………………….……….

(подпис и печат)