Принтиране

Инспекцията по труда ще следи за оказан натиск или за фалшифициране на подписи на работници и служители по време на извънредното положение

Автор: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,

Близо 600 сигнала от граждани са постъпили в Инспекцията по труда, считано от 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредното положение в страната, до момента. Това е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период.

Най-много от тях касаят заплащането на труда – около 1/3 от всички сигнали.

Следват сигнали, свързани с прекратяване на трудовото правоотношение.

С оглед на обстановката, Инспекцията по труда е прекратила към момента плановите проверки и е насочила усилията си към решаване на сигналите. Извършват се проверки и за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса COVID-19. За отстраняване на нарушенията контролните органи прилагат всички свои правомощия – даване на задължителни за изпълнение предписания и търсене на административнонаказателна отговорност.

Инспекцията по труда напомня на работниците и служителите, че и в периода на извънредно положение те не могат да бъдат изпращани в неплатен отпуск без тяхно съгласие. Работещите не трябва да подписват документи, с чието съдържание не са съгласни – например за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие или със задна дата, или заявление за неплатен отпуск.

Работодателят следва да им предостави веднага заповеди за прекратяване на трудовите договори, в които да са отразени всички дължащи им се обезщетения – за неизползван платен годишен отпуск, за неспазено предизвестие, ако им се дължи такова, за придобито право на пенсия и др. Срокът на предизвестие тече и по време на ползването на законоустановен отпуск.

ИА „ГИТ“ ще се възползва и от сигналната си функция и ще информира прокуратурата за сигнали, в които се съдържат данни за престъпления.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“