Принтиране

Инспекцията по труда стартира Национална кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения

Автор: ИА ГИТ,
В периода 15.03.2022 г. - 31.05.2022 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще проведе Национална кампания, свързана с превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място.