- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Инспекцията по труда планира кампания за превенция на мускулно-скелетните увреждания – едни от най-честите заболявания в резултат на работата

Приблизително трима от всеки петима работници се оплакват от мускулно-скелетни смущения (МСС) в резултат от работата.