Принтиране

Инспекцията по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство

Автор: ИА ГИТ,
Със затоплянето на времето и свързаното с това активизиране на земеделския сезон, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) традиционно засилва проверките в селското стопанство, с акцент върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения.